Lansarea serviciilor electronice în baza buletinului de identitate electronic

Din 12 mai 2014 a început procesul de eliberare a buletinului de identitate electronic, care conţine datele cu caracter personal, în format tipărit şi electronic, stocate în cipul incorporat, precum şi elementele de securitate - certificatul de autentificare şi certificatul semnăturii digitale calificate, care asigură accesul la serviciile electronice

Autentificarea utilizatorului

Login:

Parola:

Îngregistrare   Ghidul utilizatorului

Comanda serviciilor electronice

 
 
 

Informaţie despre servicii

Înmatricularea mijloacelor de transport auto şi moto, precum şi remorcilor (în continuare - vehicule), se efectuează de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în persoana subdiviziunilor teritoriale de examinare şi evidenţă a transportului ale Direcţiei înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto din cadrul Întreprinderii de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru", conform prevederilor Regulilor de înmatriculare a mijloacelor de transport aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999.