Acordarea informaţiei despre vehicul prin Internet

Serviciul Acordarea informaţiei despre vehicul prin intermediul mesajelor SMS funcţionează pe piaţa serviciilor electronice mai bine de doi ani. Informaţia solicitată se oferă în baza datelor conţinute în Registrul de Stat al Transporturilor şi confirmă faptul prezenţei datelor solicitate în RST. ÎS „CRIS „Registru” a extins şi cu succes a implementat modalitatea de prestare a serviciului şi ...

Autentificarea utilizatorului

Login:

Parola:

Îngregistrare   Ghidul utilizatorului

Servicii electronice

 
 

Informaţie despre servicii

Înmatricularea mijloacelor de transport auto şi moto, precum şi remorcilor (în continuare - vehicule), se efectuează de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în persoana subdiviziunilor teritoriale de examinare şi evidenţă a transportului ale Direcţiei înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto din cadrul Întreprinderii de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru", conform prevederilor Regulilor de înmatriculare a mijloacelor de transport aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999.