Comandă preschimbarea permisului de conducere DL de model vechi (1995) pe permis de conducere nou

INFORMAŢII GENERALE:

Comanda online a preschimbării permisului de conducere DL de model vechi (1995) pe permis de conducere de model nou se efectuează în baza cererii electronice a titularului permisului de conducere DL de modelul 1995 (model vechi).

De acest serviciu pot beneficia doar cetăţenii RM, titulari ai permiselor de conducere de model DL 1995, care au dreptul de a conduce vehicule din categoriile A, B, AB.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie:

 • datele personale (IDNP, Numele, Prenumele);
 • datele buletinului de identitate valabil;
 • datele permisului de conducere de model 1995 valabil (tip, număr de înregistrare a permisului de conducere, data eliberării şi categoriile deţinute);
 • datele adeverinţei medicale a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere, eliberată de o instituţie autorizată, valabilă la data primirii permisului de conducere DL de model nou;
 • datele avizului consultativ privind starea narcologică a sănătăţii.
CONDIŢII:

Cererea pentru perfectarea permisului de conducere (DL) de model nou nu se acceptă în cazul în care:

 • permisul de conducere de model vechi a fost obţinut până în anul 1995;
 • categoriile din permisul de conducere sunt altele decât A, B, AB;
 • din momentul obţinerii ultimului permis de conducere au survenit schimbări în datele personale (schimbarea numelui, prenumelui sau altor date personale);
 • fotografia sau specimenul semnăturii, deţinute în baza de date a I.P. "Agenţia Servicii Publice", au o vechime ce depăşeşte 2 ani.

 

TERMENE ŞI TARIFE:

Perioada de executare (zile calendaristice) Tarife*
30 zile calendaristice 320.00 lei

La eliberarea adeverinţei, solicitantul prezintă:

 • actul de identitate (originalul şi copia);
 • certificatul medical (originalul şi copia);
 • bonul de plată;
 • permisul de conducere actual - (originalul şi copia).
CONSECUTIVITATEA PAŞILOR PENTRU PLASAREA COMENZII:
Pasul 1: Verificaţi dacă documentele Dumneavoastră corespund cerinţelor indicate mai sus.
Pasul 2: Introduceţi în formularul electronic datele solicitate.
Pasul 3: Verificaţi datele introduse în formularul de cerere.
Pasul 4: Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului online.
Pasul 5: Achitaţi suma indicată în memoriu la unul din oficiile "Poşta Moldovei" (numărul comenzii este indicat în memoriu), prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).
Pasul 6: Primiţi documentul la adresa indicată în cerere.
 
Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului