Servicii utilizate frecvent

Serviciul permite solicitantului să vizualizeze informația privind operatorii care au prelucrat datele cu caracter personal și timpul prelucrării acestora

Comanda on-line a Certificatului de înmatriculare a vehiculului pentru folosinţă gratuită se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului

Serviciul permite acordarea informaţiei despre vehicul prin intermediul reţelei Internet în regim on-line, în baza datelor conţinute în RST

Comanda on-line a Oficiului mobil de documentare se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului

Comanda on-line a adeverinţei privind posesia permisului de conducere cu categoriile indicate se efectuează în baza cererii a titularului

Comanda on-line a preschimbării permisului de conducere DL de model vechi (1995) pe permis nou se efectueză în baza cererii electronice a titularului

Serviciul ”Programare online” permite înscrierea on-line la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale ÎS ”CRIS ”Registru”

Serviciul permite rezervarea on-line a numărului de înmatriculare ce conține simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă)

Serviciul permite verificarea online a IDNP-ului persoanei, dacă există și dacă persoana este în viața

Subscribe to PORTALUL SERVICIILOR ELECTRONICE RSS