Servicii utilizate frecvent

Serviciul permite solicitantului să vizualizeze informația privind operatorii care au prelucrat datele cu caracter personal și timpul prelucrării acestora

Comanda online a Certificatului de înmatriculare a vehiculului pentru folosinţă gratuită se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului.

Serviciul permite acordarea informaţiei despre vehicul prin intermediul reţelei Internet în regim online, în baza datelor conţinute în RST

Comanda on-line a Oficiului mobil de documentare se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului

Comanda online a adeverinţei privind permisul (ele) de conducere, precum și a altor date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule se efectuează în baza cererii electronice a...

Comanda online a preschimbării permisului de conducere se efectuează în baza cererii electronice a titularului permisului de conducere

Serviciul ”Programare online” permite înscrierea on-line la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale ÎS ”CRIS ”Registru”

Serviciul permite rezervarea online a numărului de înmatriculare ce conține simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă).

Serviciul permite verificarea online a IDNP-ului persoanei, dacă există și dacă persoana este în viața

Subscribe to PORTALUL SERVICIILOR ELECTRONICE RSS