Obţine informaţie despre vehicul

„Informaţii despre vehicul” este un serviciu de acordare a informaţiei despre vehicul prin intermediul reţelei Internet în regim on-line, în baza datelor conţinute în Registrul de Stat al Transporturilor ce confirmă faptul prezenţei datelor solicitate în Registru.

„Informaţii despre vehicul prin SMS” este serviciul de acordare a informaţiei despre vehicul prin intermediul mesajelor SMS (disponibil pentru abonaţii operatorului de telefonie mobilă S.A. „MOLDCELL”), în baza datelor conţinute în Registrul de Stat al Transporturilor ce confirmă faptul prezenţei datelor solicitate în Registru.

Abonează-te

Pentru abonarea la servicii este nevoie de a include adresa de email în cîmpul de mai jos.