Agenţia Servicii Publice

Achitarea serviciilor la oficiile poştale

Achitarea serviciilor electronice, comandate prin intermediul Portalului, poate fi efectuată la orice oficiu poştal de pe teritoriul Republicii Moldova (detaliat despre amplasarea filialelor teritoriale sau oficiilor ÎS „Poşta Moldovei” mun. Chişinău).

Pentru a efectua achitarea, este necesar să aveţi imprimat Memoriul privind acordarea serviciului on-line (în cazul în care nu aveţi posibilitatea să printaţi memoriul, copiaţi obligatoriu numărul comenzii). Comunicaţi casierului numărul comenzii şi achitaţi suma indicată în memoriu.

Vă rugăm să păstraţi bonul de plată, pentru a justifica efectuarea plăţii la ridicarea documentului solicitat.