Agenţia Servicii Publice

Achitarea serviciilor în regim on-line

Informaţii generale:

Pentru a comanda serviciile prestate de I.P "Agenția Servicii Publice", solicitantul poate să se adreseze în oficiile întreprinderii sau oficiul central pentru plasarea comenzii.

Pentru comanda serviciului primiţi Invoice-ul de la inspectorul întreprinderii. În baza Invoice-ului, serviciul poate fi achitat la ghişeul băncii sau în regim on-line, utilizînd cardul bancar.

Accesînd portalul serviciilor electronice www.e-services.md, alegeţi metoda de achitare cu card bancar în regim on-line, şi treceţi la capitolul "Servicii electronice", categoria "Achitarea serviciilor în regim on-line", urmînd paşii prevăzuţi de procedura descrisă. Spre plată pot fi acceptate toate cardurile bancare sistemei Visa (cu excepţie Electron) şi MasterCard. Cardurile care au termen de valabilitate expirat, nu se acceptă.

NOTĂ - Pentru achitarea serviciilor în regim on-line, vă sugerăm să vă creaţi contul personal pe www.e-services.md, dacă nu îl deţineţi.

La prima etapă, serviciul de achitare în regim on-line, va fi disponibil pentru solicitanţii care au comandat acte la unul din oficiile întreprinderii din mun. Chişinău, indicate mai jos:

  • str. Gheorghe Asachi 11/1a
  • str. Alexandru cel Bun 56
  • str. Puşkin 42

MODEL DE INVOICE:

Consecutivitatea paşilor pentru achitarea comenzii:
Pasul 1: Indicaţi nr. Invoice-ului (numărul facturii)
Pasul 2: Verificaţi datele comenzii
Pasul 3: Alegeţi metoda de achitare a serviciului cu card bancar
Pasul 4: Faceţi cunoştinţă cu condiţiile de achitare şi acceptaţi-le
Pasul 5: Competaţi cîmpurile din formularul afişat
Pasul 6: Confirmaţi achitarea
 
Solicitantul duce răspundere personală pentru prezentarea datelor cu caracter eronat.
 

Sistemul portalului е-service transmite interpelarea sistemului băncii, care creează solicitantului pagina, prevăzută pentru introducerea informaţiei despre card-ul bancar. Totodată se transmite informaţia privind numărul Invoice-ului şi suma de plată. Sistemul băncii efectuează autorizarea deţinătorului card-ului şi blochează suma necesară pe card. Ca confirmare a faptului achitării, solicitantul primeşte cec în format electronic, care poate fi imprimat la dorinţă.

NOTĂ – Portalul е-service nu păstrează informaţia despre card-ul bancar.

Vă vom fi recunoscători pentru sugestiile şi propunerile Dvs referitor la serviciile noastre, pe care le puteţi face la numărul de telefon (+373 22) 25 70 70 sau 14-909 sau la adresa electronică e-services@registru.md.