Agenţia Servicii Publice

Calculează costul numărului de înmatriculare

Informaţii generale:

Verifică disponibilitatea numărului de înmatriculare este un serviciu de acordare a informaţiei din Registrul de Stat al Transporturilor despre disponibilitatea numărului de înmatriculare în regim online. Acest serviciu are destinaţie informativă şi nu prevede rezervarea numărului de înmatriculare.

Termene şi tarife:
Termen tarif
La solicitare gratuit

Pentru a beneficia de serviciu, solicitantul introduce în câmpurile rezervate:

  • Codul numeric al documentului şi seria (după caz);
  • Codul de protecţie.
Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 1: Selectaţi în formularul electronic tipul documentului.
Pasul 2: Introduceţi datele solicitate în câmpul obligatoriu pentru completare.
Pasul 3: Vizualizaţi informaţia solicitată.