Comandă adeverinţa privind autorizarea emigrării

Informaţii generale:

Comanda on-line a adeverinţei privind autorizarea emigrării se efectuează în baza cererii. Adeverinţa se eliberează pe blanchetă cu semne de protecţie seria AE şi are putere juridică. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil. De acest serviciu pot beneficia persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi, refugiaţi, beneficiari de protecţie umanitară, protecție temporară sau azil politic)

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie:

  • datele personale (IDNP, Numele, Prenumele).

Serviciul este disponibil şi prin telefon la numărul unic al Call-centrului (+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale)14-909.

Termene şi tarife:
Termene tarife*
10 zile calendaristice 90.00 lei
5 zile lucrătoare 140.00 lei
La eliberarea adeverinţei solicitantul prezintă:
  • actul de identitate;
  • dovada achitării tarifului pentru prestarea serviciului.
CONSECUTIVITATEA PAŞILOR PENTRU PLASAREA COMENZII:
Pasul 1: Verificaţi dacă documentele Dumneavoastră corespund cerinţelor indicate mai sus
Pasul 2: Introduceţi în formularul electronic datele solicitate
Pasul 3: Verificaţi datele introduse în formularul de cerere
Pasul 4: Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului on-line
Pasul 5: Achitaţi suma indicată în memoriu la unul dintre oficiile "Poşta Moldovei" (numărul comenzii este indicat în memoriu), prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md)
Oficii poştale
Serviciul MPay
Pasul 6: Primiţi documentul la adresa indicată în cerere
 
Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului