Comandă certificatul de înmatriculare pentru vehicul (comodat)

INFORMAŢII GENERALE:

Comanda on-line a Certificatului de înmatriculare a vehiculului pentru folosinţă gratuită (VP COMODAT) se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului vehiculului. De acest serviciu pot beneficia doar cetăţenii RM, proprietari ai vehiculului.

Certificatul se eliberează personal beneficiarului (uzufructuarului) în prezenţa proprietarului vehiculului.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoare informaţie

 • datele personale ale proprietarului (IDNP, Nume, Prenume);
 • datele personale ale beneficiarului (IDNP, Nume, Prenume);
 • datele buletinului de identitate al proprietarului;
 • datele buletinului de identitate al beneficiarului;
 • datele certificatului de înmatriculare a vehiculului;
 • numărul de înmatriculare a vehiculului.

Cererea pentru perfectarea (VP COMODAT) nu se acceptă în cazul în care:

TERMENE ŞI TARIFE:
Denumirea tarife*
Confecţionarea şi eliberarea VP COMODAT (suport de plastic) în 30 de zile calendaristice 320 lei
Confecţionarea şi eliberarea VPP COMODAT (suport de hârtie) în 30 de zile calendaristice 50 lei
La eliberarea certificatului proprietarul vehiculului prezintă:
 • buletinul de identitate (original şi copie);
 • bonul de plată;
 • certificatul de înmatriculare a vehiculului (VP);
 • dovada achitării taxelor pentru folosirea drumurilor sau supunerii controlului tehnic de stat;
 • dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă.
Beneficiarul vehiculului prezintă:
 • buletinul de identitate (original şi copie).
CONSECUTIVITATEA PAŞILOR PENTRU PLASAREA COMENZII:
Pasul 1: Verificaţi dacă documentele Dumneavoastră corespund cerinţelor indicate mai sus
Pasul 2: Introduceţi în formularul electronic datele solicitate
Pasul 3: Verificaţi datele introduse în formularul de cerere
Pasul 4: Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului on-line
Pasul 5: Achitaţi suma indicată în memoriu la unul dintre oficiile "Poşta Moldovei" (numărul comenzii este indicat în memoriu), prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md)
Oficii poştale
Serviciul MPay
Pasul 6: Primiţi documentul la adresa indicată în cerere
 
Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului  

Abonează-te

Pentru abonarea la servicii este nevoie de a include adresa de email în cîmpul de mai jos.