Descarcă formulare

Înregistrarea transportului şi a conducătorilor auto

Title PDF
Formular pentru diverse adresări
Formular privind permisiunea de a înmatricula MT în baza copiilor documentelor tehnice importate din străinătate
Cerere admitere examen/preschimbare sau restabilire permis de conducere
Cerere pentru eliberarea adeverinței privind informația din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule
Cerere de prestare a serviciului de depozitare a plăcilor de înmatriculare
Cerere de prestare a serviciului "Comandarea plăcilor cu numerele de înmatriculare solicitate"
Formular pentru înmatricularea unităţii de transport pentru persoane fizice
Formular pentru înmatricularea unităţii de transport pentru persoane juridice

Eliberarea adeverințelor privind informația din Registrul de stat al populației

Title PDF

Formularul cererii pentru eliberarea adeverinței privind:

 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (buletin de identitate, paşaport etc.)
 • eliberarea actelor de identitate cu date personale anterioare
 • apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova
 • neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova
 • renunţarea sau retragerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • înregistrarea la domiciliu/reşedinţă sau lipsa acesteia persoane
 • înregistrare la domiciliu/reşedinţă la o adresă concretă
 • autorizarea emigrării legale
 • repatrierea cetăţeanului Republicii Moldova
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova
 • componenţa familiei
 • atribuirea numărului de identificare de stat (IDNP)
 • luarea în evidenţă a străinilor conform proiectului RT

Cerere

Titlu PDF
Cerere de înregistrare a persoanei juridice
Cerere de înregistrare a Întreprinzătorului Individual
Formular privind evidența organelor centrale de specialitate ale administrației publice și autorităților administrației publice locale
Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actul de constituire al persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificărei datelor privind componența nominală a persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actul de constituire al persoanei juridice privind reducerea capitalului social
Cerere de înregistrare a suspendării activității persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificării datelor privind administratorul persoanei juridice
Cerere de înregistrare a reluării activității persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice privind excluderea persoanei juridice din categoria persoanelor juridice pasive
Cerere de înregistrare a începerii procedurii de reorganizare al persoanei juridice
Cerere de înregistrare a reorganizării persoanei juridice
Cerere de înregistrare a începerii procedurii de dizolvare a persoanei juridice
Cerere de înregistrare a începerii procedurii de insolvabilitate a persoanei juridice
Cerere de înregistrare a începerii procedurii planului a persoanei juridice
Cerere cu privire la radierea persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în datele înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
Cerere de radiere din Registrul de stat al întreprinzătorului individual
Cerere cu privire la eliberarea copiei de pe (și/sau familiarizarea cu) documentele din dosarul de evidență al persoanei juridice / întreprinzătorului individual
Cerere cu privire la eliberarea informației / extrasului din Registrul de stat
Cerere de corectare a erorilor
Cerere de perfectare a actului de constituire al persoanei juridice

Actele de constituire

Titlu PDF
Statutul Societății cu Răspundere Limitată
Contract de constituire al Societății cu Răspundere Limitată
Actul de constituire al Societății pe Acțiuni
Actul de constituire al Societății în Comandită
Actul de constituire al Societății în Nume Colectiv
Statutul Cooperativei de Producție
Statutul Cooperativei de Întreprinzător
Statutul Asociației de Economii și Împrumut a Cetățenilor
Statutul Asociației Proprietarilor de Garaje
Statutul Asociației de Coproprietari în Condominiu
Statutul Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate
Statutul Cooperativei de Construcție a Garajelor
Statutul Întovărășirii Pomilegumicole
Regulamentul Filialei
Regulamentul Reprezentanței Societății cu Răspundere Limitată

Procese verbale

Titlu PDF
Proces-verbal al Adunării generale a membrelor Cooperativei
Proces-verbal al Adunării de constituire a Asociației Coproprietarilor în Condominiu
Proces-verbal al Adunării generale a membrelor Asociației Proprietarilor de Garaje
Proces-verbal al Adunării generale a asociaților persoanei juridice
Decizia asociatului Societății cu Răspundere Limitată

Altele

Titlu PDF
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Extras din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
Extras din Registrul de stat al unităților de drept
Proiectul dezmembrării (prin separare) a Societății cu Răspundere Limitată
Proiectul dezmembrării (prin divizare) a Societății cu Răspundere Limitată
Contract de fuziune prin contopire
Contract de fuziune prin absorbție

Suplimentar: Pentru a deschide și vizualiza documentele care au extensia .PDF(), aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader minim versiune 5.0 sau PDF-XChange Viewer