Agenţia Servicii Publice

Descarcă formulare

Înregistrarea transportului şi a conducătorilor auto

Title PDF
Formular pentru diverse adresări
Formular privind permisiunea de a înmatricula MT în baza copiilor documentelor tehnice importate din străinătate
Cerere admitere examen/preschimbare sau restabilire permis de conducere
Cerere pentru eliberarea adeverinței privind informația din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule
Cerere de prestare a serviciului de depozitare a plăcilor de înmatriculare
Cerere de prestare a serviciului "Comandarea plăcilor cu numerele de înmatriculare solicitate"
Formular pentru înmatricularea unităţii de transport pentru persoane fizice
Formular pentru înmatricularea unităţii de transport pentru persoane juridice

Eliberarea adeverințelor privind informația din Registrul de stat al populației şi/sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor

Title PDF

Formularul cererii pentru eliberarea adeverinței privind:

 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (buletin de identitate, paşaport al cetăţeanului RM, paşaportul ex-sovietic (modelul an.1974) permis de şedere, etc.)
 • eliberarea actelor de identitate cu date personale anterioare
 • apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova
 • neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova
 • renunţarea sau retragerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară sau lipsa acesteia cu data înregistrării/fără data înregistrării
 • persoane înregistrate la domiciliu/reşedinţa temporară la o adresă concretă cu data înregistrării/fără data înregistrării
 • autorizarea emigrării
 • repatrierea cetăţeanului Republicii Moldova
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova cu data dobândirii/fără data dobândirii
 • componenţa familiei
 • atribuirea numărului de identificare de stat (IDNP)
 • luarea în evidenţă a străinilor conform proiectului RT

Modele de cereri pentru înregistrarea de stat

Titlu PDF DOC
Cerere de înregistrare a persoanei juridice
Cerere de înregistrare a Întreprinzătorului Individual
Formular privind evidența organelor centrale de specialitate ale administrației publice și autorităților administrației publice locale
Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actul de constituire al persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificării datelor privind componența nominală a organelor de conducere şi/sau supraveghere a persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în actul de constituire al persoanei juridice privind reducerea capitalului social
Cerere de înregistrare a suspendării activității persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificării datelor privind administratorul persoanei juridice
Cerere de înregistrare a reluării activității persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice privind excluderea persoanei juridice din categoria persoanelor juridice pasive
Cerere de înregistrare a începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice
Cerere de înregistrare a reorganizării persoanei juridice
Cerere de înregistrare a începerii procedurii de dizolvare a persoanei juridice
Cerere cu privire la radierea persoanei juridice
Cerere de înregistrare a modificărilor și completărilor în datele înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali
Cerere de radiere din Registrul de stat al întreprinzătorului individual
Cerere cu privire la eliberarea copiei de pe (și/sau familiarizarea cu) documentele din dosarul de evidență al persoanei juridice / întreprinzătorului individual
Cerere cu privire la eliberarea informației / extrasului din Registrul de stat
Cerere de corectare a erorilor
Cerere de perfectare a actului de constituire al persoanei juridice
Cerere de înregistrare a Cabinetului individual al medicului de familie
Cerere de înregistrare a Centrului medicilor de familie
Cerere de înregistrare a reorganizării Centrului medicilor de familie
Cerere de inregistrare a modificarilor in datele inscrise in Registrul de stat al persoanelor juridice privind incetarea calitatii de administrator
Cerere de inregistrare a sucursalei
Cerere de inregistrare a modificarilor in datele inscrise in Registrul de stat al persoanelor juridice privind reprezentantul administratorului - persoana juridica
Cerere de perfectare a documentelor pentru modificarea actului de constituire al persoanei juridice
Cerere de verificare și rezervare a denumirii

Modele de acte de constituire ale persoanei juridice

Titlu PDF DOC
Actul de constituire al Societății în Comandită
Actul de constituire al Societății în Nume Colectiv
Statutul Cooperativei de Producție
Statutul Cooperativei de Întreprinzător
Statutul Asociației de Economii și Împrumut a Cetățenilor
Statutul Asociației Proprietarilor de Garaje
Statutul Asociației de Coproprietari în Condominiu
Statutul Cooperativei de Construcție a Garajelor
Statutul Întovărășirii Pomilegumicole
Regulamentul sucursalei persoanei juridice autohtone
Regulamentul sucursalei persoanei juridice străine
Statutul Întreprinderii de Stat
Statutul Întreprinderii municipale
Statutul SA Entitate de Interes Public
Statutul SA simplu cu consiliu in redactie noua
Statutul SA simplu cu consiliu nou inregistrata
Statutul SA simplu fara consiliu nou inregistrata
Statutul SA simplu fara consiliu redactie noua
Statutul SRL agricol
Statutul SRL cu 2 sau mai multi administratori
Statutul SRL cu 2 sau mai multi asociati
Statutul SRL cu asociat unic
Statutul SRL cu consiliu
Statutul SRL intreprindere sociala de insertie
Statutul SRL intreprindere sociala
Statutul Cooperativei de productie intreprindere sociala de insertie
Statutul Cooperativei de productie intreprindere sociala
Contractul de constituire SA
Declaratie de constituire SA

Modele de hotărâri de constituire a persoanei juridice şi hotărâri ale organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat

Titlu PDF DOC
Proces-verbal al Adunării generale a membrelor Cooperativei de Producţie
Proces-verbal al Adunării de constituire a Asociației Coproprietarilor în Condominiu
Proces-verbal al Adunării generale a membrelor Asociației Proprietarilor de Garaje
Proces-verbal al Adunării generale a asociaților persoanei juridice
Decizia asociatului Societății cu Răspundere Limitată

Altele

Titlu PDF DOC
Proiectul dezmembrării (prin separare) a Societății cu Răspundere Limitată
Proiectul dezmembrării (prin divizare) a Societății cu Răspundere Limitată
Contract de fuziune prin contopire
Contract de fuziune prin absorbție

Modele de cereri pentru Autorizare și certificare

Title PDF DOC
Cerere privind eliberarea autorizației de export a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Cerere privind eliberarea autorizației de import a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Cerere privind eliberarea autorizației de reexport a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Cerere privind eliberarea autorizaţiei de import CEFTA
Cerere privind eliberarea Certificatului internaţional de import
Cerere privind eliberarea Certificatului utilizatorului final
Cerere privind eliberarea Certificatului de verificare al livrării
Cerere privind eliberarea Autorizaţiei de tranzit a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Cerere privind eliberarea autorizaţiei de import în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr
Cerere de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei

Terminologie şi lingvistică

Titlu PDF DOC
Cerere privind coordonarea/aprobarea textului publicitar
Cerere privind coordonarea/aprobarea sloganului
Cerere privind coordonarea/aprobarea denumiri de mărfuri/produse/etichete
Cerere privind redactarea actelor/textelor
Cerere privind identificarea numelui/prenumelui /denumirii de localitate

Organizaţii necomerciale

Title PDF DOC
Model de cerere pentru asociaţii obşteşti
Model de proces-verbal pentru asociaţii obşteşti
Model de lista fondatorilor pentru asociaţii obşteşti
Model de statut pentru asociaţii obşteşti
Model de cerere pentru fundaţii
Model decizie de constituire pentru fundaţii
Model de statut pentru fundaţii
Model de cerere pentru instituţie privată
Model de Decizie de constituire pentru instituţie privată
Fondatorul Instituţiei Private
Model de statut pentru institutie privata
Model de cerere pentru organizaţie de mediere
Model de proces-verbal de constituire pentru organizaţie de mediere
Model de lista fondatorilor pentru organizaţie de mediere
Model de statut pentru organizație de mediere
Model de cerere pentru Asociația utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Model de Acord de constituire pentru Asociația utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Model de proces-verbal de constituire pentru Asociația utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Model de listă de fondatori pentru Asociația utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Model de statut pentru Asociația utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Model de statut pentru Institutii Publice
Model de cerere pentru Comunitatea Religioasa
Model de proces-verbal de constituire pentru Comunitate Religioasa
Lista Fondatorilor Comunităţii Religioase
Model de statut pentru Comunitate Religioasă
Model cerere pentru Institutia Religioasa
Model de proces-verbal de constituire pentru Institutia Religioasa
Model de statut pentru Institutia Religioasa
Modele declarațiilor despre datele beneficiarilor efectivi ai persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
Model de statut pentru Comitet Sectorial pentru formare profesională
Model de statut pentru Organizaţia Sindicală Primară
Model de act adiţional privind modificarea în actul de constituire

Suplimentar: Pentru a deschide și vizualiza documentele care au extensia .PDF(), aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader minim versiune 5.0 sau PDF-XChange Viewer