Agenţia Servicii Publice

Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei

Comandă Oficiul mobil (OM)

Comanda on-line a Oficiului mobil se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului

Comandă adeverinţa privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (Buletin de identitate)

Comanda online a adeverinţei privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică.

Comandă adeverinţa privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (paşaport)

Comanda online a adeverinţei privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică.

Comandă adeverinţa privind apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova

Comanda online a adeverinţei privind apartenenţa la cetăţenia RM se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică.

Comandă adeverinţa privind înregistrarea la domiciliu

Comanda online a adeverinţei privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţă sau lipsa acesteia se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică.

Comandă adeverinţa privind autorizarea emigrării

Comanda online a adeverinţei privind autorizarea emigrării se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică.

Verifică IDNP

Serviciul permite verificarea online a IDNP-ului persoanei, dacă există și dacă persoana este în viața

Verifiсă statutul documentului

Serviciul permite verificarea, în regim online, a statutului documentului (tipul documentului, seria şi numărul, statutul documentului şi datele privind documentul suplimentar, după caz) în baza de date a Registrului de Stat al Populaţiei (RSP).

Verifiсă numărul de persoane cu acelaşi nume/prenume

Serviciul permite căutarea, în regim online, după omonim, în baza de date a Registrului de Stat al Populaţiei (RSP) şi indică numărul de persoane cu Numele şi Prenumele specificat.

Solicită programarea online

Serviciul ”Programarea online” permite înscrierea on-line la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale ÎS ”CRIS ”Registru”

Obţine date statistice din RSP

Aici găsiți datele statistice din Registrul de Stat al Populației la persoanele fizice cu loc de trai în RM în profil administrative-teritorial, profil de vîrsta, profil de cetățenie și persoanelor plecate peste hotare la loc de trai permanent

Verifică statutul comenzii

Serviciul gratuit ce permite verificarea în regin on-ine a statutului comenzii care a fost efectuată pe portalul serviciilor electronice e-services