Evidența și documentarea populației

Comanda on-line a Oficiului mobil de documentare se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului

Comanda on-line a adeverinţei privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE cu semne de protecţie şi are putere juridică.

Comanda on-line a adeverinţei privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE cu semne de protecţie şi are putere juridică.

Comanda on-line a adeverinţei privind apartenenţa la cetăţenia RM se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE cu semne de protecţie şi are putere juridică.

Comanda on-line a adeverinţei privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţă sau lipsa acesteia se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE cu semne de protecţie şi are putere juridică.

Comanda on-line a adeverinţei privind autorizarea emigrării se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE cu semne de protecţie şi are putere juridică.

Serviciul permite verificarea on-line a IDNP-ului persoanei dacă există și dacă persoana este în viața

Serviciul permite verificarea în regim on-line a statutului documentului (tipul documentului, seria şi numărul, statutul documentului şi datele privind documentul suplimentar, după caz) în baza de date a Registrului de Stat al Populaţiei (RSP)

Serviciul permite căutarea în regim on-line după omonim în baza de date a Registrului de Stat al Populaţiei (RSP) şi indică numărul de persoane cu Numele şi Prenumele specificat

Serviciul ”Programarea electronică” permite înscrierea on-line la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale ÎS ”CRIS ”Registru”

Aici găsiți datele statistice din Registrul de Stat al Populației la persoanele fizice cu loc de trai în RM în profil administrative-teritorial, profil de vîrsta, profil de cetățenie și persoanelor plecate peste hotare la loc de trai permanent

Serviciul gratuit care permite verificarea în regin on-line a statutului comenzii care a fost efectuată pe portalul serviciilor electronice e-services

Abonează-te

Pentru abonarea la servicii este nevoie de a include adresa de email în cîmpul de mai jos.