Agenţia Servicii Publice

Înregistrare la domiciliu și/sau reședință (fără eliberarea unui buletin de identitate nou)

Am luat cunoștință și sunt de acord cu condițiile menţionate