Agenţia Servicii Publice

Lansarea serviciilor electronice în baza buletinului de identitate electronic

Din 12 mai 2014 a început procesul de eliberare a buletinului de identitate electronic, care conţine datele cu caracter personal, în format tipărit şi electronic, stocate în cipul incorporat, precum şi elementele de securitate - certificatul de autentificare şi certificatul semnăturii digitale calificate, care asigură accesul la serviciile electronice