Rezervează numărul de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate

Informații generale:

Serviciul permite rezervarea numărului de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate. Numărul de înmatriculare se rezervă pentru o perioadă de 30 zile calendaristice.

Până la expirarea termenului de rezervare a numărului solicitat, puteţi comanda serviciul de prelungire a termenului de rezervare pentru încă cel puţin o lună sau comanda placa de înmatriculare în oficiile întreprinderii.

IMPORTANT: Numărul de înmatriculare este combinaţia de litere şi cifre de pe placa de înmatriculare, iar costul rezervării numărului nu include costul plăcii de înmatriculare cu simboluri solicitate (vedeţi aici costul plăcii, formînd combinaţia dorită).

Rezervarea on-line a numărului de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă) se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului.

De acest serviciu pot beneficia doar cetăţenii RM, a căror înregistrare de evidenţă se conţine în Registrul de Stat al Populaţiei (deţin număr de identificare de stat al persoanei fizice - IDNP). Lipsa vehiculului în posesia solicitantului nu poate fi motiv de refuz pentru prestarea serviciului respectiv. Ulterior, procedura de comandare a plăcii de înmatriculare (cu număr de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate, rezervat anterior), poate fi realizată în cadrul subdiviziunii (biroului) de examinare şi evidenţă a transportului (S(B)EET).

Atenţie! Puteţi rezerva on-line un număr de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă) doar pentru vehiculul, pe care-l deţineţi (sau îl veţi deţine) în proprietate. Nu se permite rezervarea on-line a numărului de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate pentru altă persoană.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie:

  • datele personale (IDNP, Nume, Prenume);
  • numărul de telefon mobil.

TERMENE ŞI TARIFE:

Perioada de rezervare a numărului de înmatriculare
(din ziua achitării serviciului)
Tarife*
30 zile calendaristice 300 lei

Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 1:
Introduceţi în formularul electronic datele solicitate
Pasul 2: Introduceţi numărul de înmatriculare solicitat
Pasul 3: Verificaţi informaţia generală despre comanda Dvs.
Pasul 4: Achitaţi suma indicată în memoriu, alegînd metoda dorită pentru achitare:
- cu utilizarea cardului bancar (numărul comenzii este indicat în memoriu);
- la oficiile poştale;
- prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md)
Oficiile poștale
Serviciul MPay

Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului  

Abonează-te

Pentru abonarea la servicii este nevoie de a include adresa de email în cîmpul de mai jos.