Agenţia Servicii Publice

Verificarea accesării informației privind datele cu caracter personal

Serviciul electronic „Vizualizarea informației privind accesarea datelor cu caracter personal” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai buletinului de identitate electronic sau ai altui certificat al cheii publice.
Serviciul permite solicitantului să vizualizeze informația privind operatorii care au prelucrat datele cu caracter personal și timpul prelucrării acestora