Verifiсă statutul documentului

Informaţii generale:

Serviciul permite verificarea în regim on-line a statutului documentului  (tipul documentului, seria şi numărul, statutul documentului şi datele privind documentul suplimentar, după caz) în baza de date a Registrului de Stat al Populaţiei (RSP).

Pot fi verificate următoarele documente:

  • paşaportul cetăţeanului RM;
  • buletinul de identitate al cetăţeanului RM;
  • paşaportul apatridului;
  • buletinul de identitate al apatridului;
  • permisul de şedere al cetăţeanului străin;

Atenție! Puteți efectua pînă la 5 interpelări pe zi!

Termene şi tarife:
Termen tarif
La solicitare gratuit

Pentru a beneficia de serviciu, solicitantul introduce în cîmpurile rezervate:

  • Seria şi numărul documentului;
  • Codul de protecţie.
Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 1: Introduceţi datele solicitate în cîmpul obligatoriu pentru completare
Pasul 2: Vizualizaţi informaţia solicitată
 

 

Abonează-te

Pentru abonarea la servicii este nevoie de a include adresa de email în cîmpul de mai jos.