Verifiсă statutul documentului

Informaţii generale:

Serviciul permite verificarea în regim on-line a statutului documentului  (tipul documentului, seria şi numărul, statutul documentului şi datele privind documentul suplimentar, după caz) în baza de date a Registrului de Stat al Transportului (RST).

Pot fi verificate următoarele documente:

  • certificatul de înmatriculare mecanolizibil

Atenție! Puteți efectua pînă la 5 interpelări pe zi!

Termene şi tarife:
Termen tarif
La solicitare gratuit

Pentru a beneficia de serviciu, solicitantul introduce în cîmpurile rezervate:

  • Seria şi numărul documentului;
  • Codul de protecţie.
Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 1: Introduceţi datele solicitate în cîmpul obligatoriu pentru completare
Pasul 2: Vizualizaţi informaţia solicitată