Verifiсă unitatea de transport

Informaţii generale:

Serviciul permite verificarea în regim on-line a datelor despre mijlocul de transport, conţinute în baza de date a Registrului de Stat al Transportului (RST): numărul de înregistrare, tipul transportului, statutul mijlocului de transport, marca/modelul, anul fabricării, culoarea

Atenție! Puteți efectua pînă la 5 interpelări pe zi!

Termene şi tarife:

Termen

tarif

La solicitare

gratuit

Pentru a beneficia de serviciu, solicitantul introduce în cîmpurile rezervate:

  • Codul numeric al documentului şi seria (după caz);
  • Codul de protecţie.

Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 1: Selectaţi în formularul electronic tipul documentului
Pasul 2: Introduceţi datele solicitate în cîmpul obligatoriu pentru completare
Pasul 3: Vizualizaţi informaţia solicitată