Agenţia Servicii Publice

Vizualizează datele despre documentele eliberate

Informații generale:

Serviciul „Date despre documente eliberate” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai buletinului de identitate electronic sau ai altui certificat al cheii publice.

Serviciul „Date despre documente eliberate” Vă va afișa datele:

  • Seria;
  • Număr;
  • Data eliberării;
  • Locul eliberării;
  • Statutul;
  • Data expirării;
  • Tipul documentului.

Informația va fi oferită pentru vizualizare, după procedura de autentificare prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului MPass.

Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului