Agenţia Servicii Publice

Vizualizează datele despre vehicule

Informații generale:

Serviciul „Date despre vehicule” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai buletinului de identitate electronic sau ai altui certificat al cheii publice.

Serviciul „Date despre vehicule” va afișa următoarele date despre vehicul:

 • IDNV-ul;
 • Numărul de înmatriculare;
 • Marca;
 • Modelul;
 • Anul fabricării;
 • Vin-codul

Datele documentului ce confirmă dreptul de folosire a vehiculului (uzufruct):

 • Codul tipului documentului;
 • Seria documentului;
 • Numărul documentului;
 • Data începerii valabilității documentului;
 • Autoritatea emitentă;
 • Codul statutului documentului.

Informația va fi oferită pentru vizualizare, după procedura de autentificare prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass).

Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului