Agenţia Servicii Publice

Vizualizează fotografiile

Informații generale:

Serviciul „Vizualizarea fotografiilor” se prestează gratis cetățenilor Republicii Moldova, care dețini buletin de identitate electronic sau oricare alt certificat al cheii publice.

Serviciul oferă posibilitatea de a vizualiza și a descărca o fotografie, inclusiv fotografiile precedente, existente în Registrul de Stat al Populației.

Informația va fi oferită pentru vizualizare, după procedura de autentificare prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass).

Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului