Agenţia Servicii Publice

Vizualizează informaţia privind accesarea datelor cu caracter personal

Pentru a vizualiza informația privind accesarea datelor cu caracter personal în registrele de stat deținute de Agenția Servicii Publice, accesați compartimentul „Istoricul accesării datelor personale” din Portalul guvernamental al Cetățeanului - https://mcabinet.gov.md