Evidența și documentarea vehiculelor

„Informaţii despre vehicul” este un serviciu de acordare a informaţiei despre vehicul prin intermediul reţelei Internet în regim on-line, în baza datelor conţinute în Registrul de Stat al Transporturilor ce confirmă faptul prezenţei datelor solicitate în Registru

Comanda on-line a adeverinţei privind posesia vehiculului se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului vehiculului. Adeverinţa se eliberează pe blanchetă cu semne de protecţie şi are putere juridică

Comanda on-line a Certificatului de înmatriculare a vehiculului pentru folosinţă gratuită se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului

Serviciul permite verificarea în regim on-line a datelor despre mijlocul de transport, conţinute în baza de date a Registrului de Stat al Transportului (RST)

Serviciul permite verificarea în regim on-line a statutului documentului (tipul documentului, seria şi numărul, statutul documentului şi datele privind documentul suplimentar, după caz) în baza de date a Registrului de Stat al Transportului (RST)

Aici găsiți datele statistice din Registrul de Stat al Transporturilor în profil administrative-teritorial, în profil de tipul mijlocului de transport și altele

Serviciul gratuit care permite verificarea în regin on-line a statutului comenzii care a fost efectuată pe portalul serviciilor electronice e-services