Agenţia Servicii Publice

Numărul de înmatriculare

Rezervează numărul de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate

Serviciul permite rezervarea online a numărului de înmatriculare ce conține simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă).

Prelungeşte perioada de rezervare a numărului de înmatriculare pentru vehicul

Dacă aveţi deja rezervat online un număr de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă) ce se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului, puteţi prelungi în regim online perioada de rezervare a acestui număr.

Verifiсă disponibilitatea numărului de înmatriculare

“Verifică disponibilitatea numărului de înmatriculare” este un serviciu de acordare în regim online a informaţiei din Registrul de Stat al Transporturilor despre disponibilitatea numărului de înmatriculare.

Verifică statutul comenzii

Serviciul gratuit ce permite verificarea în regin online a statutului comenzii care a fost efectuată pe portalul serviciilor electronice e-services