Numărul de înmatriculare

Serviciul permite rezervarea on-line a numărului de înmatriculare ce conține simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă)

Dacă aveţi deja rezervat on-line un număr de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă) se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului puteţi prelungi în regim on-line perioada de rezervare a acestui număr

“Verifică disponibilitatea numărului de înmatriculare” este un serviciu de acordare în regim on-line a informaţiei din Registrul de Stat al Transporturilor despre disponibilitatea numărului de înmatriculare

Serviciul gratuit care permite verificarea în regin on-line a statutului comenzii care a fost efectuată pe portalul serviciilor electronice e-services