Agenţia Servicii Publice

Obţine informaţie despre vehicul

„Informaţii despre vehicul” este un serviciu de acordare a informaţiei despre vehicul prin intermediul reţelei Internet în regim on-line, în baza datelor conţinute în Registrul de Stat al Transporturilor ce confirmă faptul prezenţei datelor solicitate în Registru.

COMANDĂ SERVICIUL

„Informaţii despre vehicul prin SMS” este serviciul de acordare a informaţiei despre vehicul prin intermediul mesajelor SMS (disponibil pentru abonaţii operatorului de telefonie mobilă S.A. „MOLDCELL”), în baza datelor conţinute în Registrul de Stat al Transporturilor ce confirmă faptul prezenţei datelor solicitate în Registru.

VEZI DETALII