Agenţia Servicii Publice

Comandă Oficiul mobil (OM)

Informaţii generale:

Comanda online a Oficiului mobil (OM) se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului. De acest serviciu pot beneficia cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv categoriile de persoane care beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate.

Oficiul mobil funcţionează conform programului de lucru stabilit şi este dotat cu echipament tehnic, ce asigură prestarea serviciului (lor) la adresa de domiciliu/reşedinţă sau la locul aflării solicitantului, cu respectarea tuturor etapelor tehnologice stabilite.

Prin intermediul Oficiului mobil se prestează următoarele servicii:

 1. eliberarea actelor de identitate cetăţenilor Republicii Moldova:
  • buletinul de identitate (CA) sau, după caz, fişa de însoţire (RA);
  • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (PA);
  • paşaportul de serviciu al cetăţeanului Republicii Moldova (PS);
  • paşaportul diplomatic al cetăţeanului Republicii Moldova (PD);
  • buletinul de identitate provizoriu.
 2. înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară (R);
 3. înregistrarea persoanelor cu atribuirea numărului de identificare de stat (RG);
 4. recepţionarea cererii pentru autorizarea emigrării.
Nota: Comanda Oficiului mobil pentru prestarea serviciilor unei persoane sau membrilor unei familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă (suma nu include preţul documentului).

Serviciul este creat în scopul optimizării sistemului de prestare a serviciilor de eliberare a actelor de identitate şi prevede deplasarea la adresa de destinație a solicitantului. De serviciile oficiului mobil de documentare pot beneficia persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv categoriile de persoane care beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate.

Prin intermediul Oficiului mobil se prestează serviciile (conform proiectelor CA, PA, PS, PD, BP, RA, R, RG, autorizarea emigrării, repatrierei în RM) unei persoane sau membrilor unei familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă.

Pentru detalii privind lista actelor necesare pentru solicitarea serviciului, costul şi condiţiile de prestare a acestuia, accesaţi pagina oficială a Agenţiei www.asp.gov.md sau telefonați la numărul unic al Call centrul-ui 14-909(+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale).

CONDIŢII:

În cazul în care se comandă OMD pentru mai multe persoane, care sunt membrii aceleiaşi familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă, atunci comanda se plasează din numele unei singure persoane, care va anunţa operatorului Call centrul-ui numărul total de solicitanţi de servicii.

Informaţia privind stabilirea perioadei în care se solicită acordarea serviciului prin intermediul OMD, se oferă suplimentar de către operatorul Call-centrului, care va apela solicitantul la numărul de telefon indicat în cererea electronică, la scurt timp după plasarea comenzii (în zile lucrătoare, cu indicarea orelor de lucru).

În cazul în care cererea electronică a fost depusă după orele de lucru sau în zilele de odihnă, operatorul Call centrul-ui contactează solicitantul la prima oră a următoarei zile lucrătoare.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie: datele personale (IDNP-ul, Numele, Prenumele), adresa de destinaţie la care urmează să se deplaseze OMD pentru prestarea serviciului, indică perioada (data şi ora) în care se solicită acordarea serviciului, telefonul de contact şi adresa electronică.

Serviciul este disponibil şi prin telefon, la numărul unic al Call centrul-ui 14-909(+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale).

Termene şi tarife:
Denumirea serviciului tarife*
Comanda OMD pentru o singură persoană sau pentru membrii aceleiaşi familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă. 500 lei
Atenţie! În cazul în care OMD soseşte la adresa indicată şi solicitantul lipseşte sau nu are setul de documente necesare pentru a comanda actul solicitat, banii achitaţi pentru serviciul OMD nu se restituie.

 

CONSECUTIVITATEA PAŞILOR PENTRU PLASAREA COMENZII:

Pasul 1 Verificaţi dacă documentele Dumneavoastră corespund cerinţelor indicate mai sus.
Pasul 2 Introduceţi în formularul electronic datele solicitate.
Pasul 3 Verificaţi datele introduse în formularul de cerere.
Pasul 4 Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului online.
Pasul 5 Achitaţi suma indicată în memoriu prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).
Pasul 6 Recepţionaţi documentul la adresa indicată în cerere.

 

Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului