Agenţia Servicii Publice

Evidența și documentarea vehiculelor

„Informaţii despre vehicul” este un serviciu de acordare a informaţiei despre vehicul prin intermediul reţelei Internet în regim on-line, în baza datelor conţinute în Registrul de Stat al Transporturilor ce confirmă faptul prezenţei datelor solicitate în Registru

Comanda online a adeverinţei privind posesia vehiculului se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului vehiculului. Adeverinţa se eliberează pe blanchetă cu semne de protecţie şi are putere juridică.

Comanda online a Certificatului de înmatriculare a vehiculului pentru folosinţă gratuită se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului.

Serviciul permite verificarea în regim online a datelor despre mijlocul de transport, conţinute în baza de date a Registrului de Stat al Transportului (RST).

Serviciul permite verificarea în regim online a statutului documentului (tipul documentului, seria şi numărul, statutul documentului şi datele privind documentul suplimentar, după caz) în baza de date a Registrului de Stat al Transportului (RST).

Aici găsiți datele statistice din Registrul de Stat al Transporturilor în profil administrative-teritorial, în profil de tipul mijlocului de transport și altele

Serviciul gratuit ce permite verificarea în regin online a statutului comenzii care a fost efectuată pe portalul serviciilor electronice e-services.