Verifică IDNP Verifică unitatea de transport
Verifică statutul documentului
www.registru.md Verifică unitatea de transport
Verifică IDNO al firmei