Agenţia Servicii Publice

Comandă adeverinţa privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (paşaport)

INFORMAŢII GENERALE:

Comanda online a adeverinţei privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora se efectuează în baza cererii. Adeverinţa se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil. De acest serviciu pot beneficia persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi, refugiaţi, beneficiari de protecţie umanitară, temporară sau de azil politic).

Eliberarea adeverinţei se efectuează personal solicitantului, care face obiectul interpelării la prezentarea actului de identitate valabil.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie: datele personale (IDNP, Nume, Prenume).

Serviciul este disponibil şi prin telefon, la numărul unic al Call centrul-ui (+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale)14-909.

Termene şi tarife:

Termene

tarif*

10 zile lucrătoare

90 lei

5 zile lucrătoare

180 lei

La eliberarea adeverinţei, solicitantul prezintă:

  • actul de identitate;
  • dovada achitării tarifului pentru prestarea serviciului

CONSECUTIVITATEA PAŞILOR PENTRU PLASAREA COMENZII:

Pasul 1: Verificaţi dacă documentele Dumneavoastră corespund cerinţelor indicate mai sus.
Pasul 2: Introduceţi în formularul electronic datele solicitate.
Pasul 3: Verificaţi datele introduse în formularul de cerere.
Pasul 4: Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului online.
Pasul 5: Achitaţi suma indicată în memoriu prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).
Pasul 6: Primiţi documentul la adresa indicată în cerere.

Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului