Agenţia Servicii Publice

Comandă adeverinţa privind permisul de conducere deținut și alte date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule

INFORMAŢII GENERALE:

Comanda online a adeverinţei privind permisul (ele) de conducere, precum și a altor date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului serviciului.

Adeverinţa se eliberează pe blanchetă cu semne de protecţie şi are putere juridică.

De acest serviciu pot beneficia persoanele documentate cu acte de identitate eliberate de autoritățile Republicii Moldova. Adeverinţa poate fi eliberată inclusiv unei persoane împuternicite, care dispune de procură autentificată notarial sau în altă ordine legală.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie:

  • datele personale (IDNP, Numele, Prenumele);
  • datele buletinului de identitate valabil;
  • numărul permisului de conducere deținut și sub/categoriile admise.

Serviciul este disponibil şi prin telefon, la numărul unic al Call centrul-ui (+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale), 14-909.

TERMENE ŞI TARIFE:

Termene

Tarife*

10 zile lucrătoare

 130 lei

5 zile lucrătoare

260 lei

La eliberarea adeverinţei, solicitantul prezintă:

  • actul de identitate (originalul şi copia);
  • procură autentificată notarial sau în altă ordine legală ce oferă persoanei împuternicite dreptul de a primi Adeverinţa (după caz);
  • dovada achitării tarifului serviciului prestat.

CONSECUTIVITATEA PAŞILOR PENTRU PLASAREA COMENZII:

Pasul 1: Verificaţi, dacă documentele Dumneavoastră corespund cerinţelor indicate mai sus.
Pasul 2: Introduceţi în formularul electronic datele solicitate.
Pasul 3: Verificaţi datele introduse în formularul de cerere.
Pasul 4: Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului online.
Pasul 5: Achitaţi suma indicată în memoriu prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).
Pasul 6: Primiţi documentul la adresa indicată în cerere.

Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului