Agenţia Servicii Publice

Comandă preschimbarea permisului de conducere

INFORMAŢII GENERALE:

Comanda online a preschimbării permisului de conducere de tipul anului 1995, 2008, 2015, 2019 pe permis de conducere de tip nou se efectuează în baza cererii electronice a titularului permisului de conducere.

De acest serviciu pot beneficia doar persoanele documentate cu acte de identitate eliberate de autoritățile Republicii Moldova, titulari ai permiselor de conducere care sunt în evidența Sistemului Informațional Automatizat Registru de stat al conducătorilor de vehicule.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie:

 • datele personale (IDNP, Numele, Prenumele);
 • datele buletinului de identitate valabil;
 • datele permisului de conducere deținut (numărul permisului de conducere deținut, data eliberării şi sub/categoriile admise);
 • datele adeverinţei medicale a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere, eliberată de o instituţie autorizată, valabilă la data depunerii comenzii și eliberarea permisului de conducere solicitat. Este obligatorie introducerea informației privind restricțiile indicate în adeverința medicală.
CONDIŢII:

Cererea pentru perfectarea permisului de conducere (DL) nu se acceptă în cazul în care:

 • permisul de conducere deținnut nu figurează în Sistemului Informațional Automatizat ”Registru de stat al conducătorilor de vehicule” sau asupra dreptului de a conduce deținut sunt aplicate restricții;
 • actul de identitate deținut, eliberat de autoritățile Republiciii Moldova nu are statut valabil;
 • solicitantul nu este apt de a conduce vehicule din unele sub/categorii înscrise în permisul de conducere deținut, conform adeverinței medicale.

 

TERMENE ŞI TARIFE:

Perioada de executare (zile calendaristice) Tarife*

20 zile lucrătoare

340 lei

1) participanților la cel de-al Doilea Război Mondial;

2) persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie care au în posesie vehicule destinate deplasării/transportării acestora, la importul acestora, în conformitate cu legislația.

gratuit

La eliberarea permisului de conducere, solicitantul prezintă:

 • actul de identitate (originalul şi copia);
 • certificatul medical (originalul şi copia);
 • bonul de plată;
 • permisul de conducere actual - (originalul şi copia).
CONSECUTIVITATEA PAŞILOR PENTRU PLASAREA COMENZII:
Pasul 1: Verificaţi dacă documentele Dumneavoastră corespund cerinţelor indicate mai sus.
Pasul 2: Introduceţi în formularul electronic datele solicitate.
Pasul 3: Verificaţi datele introduse în formularul de cerere.
Pasul 4: Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului online.
Pasul 5: Achitaţi suma indicată în memoriu prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).
 
Pasul 6: Primiţi documentul la subdiviziunea indicată în cerere.
 
Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului