Agenţia Servicii Publice

Ghidul utilizatorului pentru crearea contului

1. Pentru crearea contului pe portalul www.e-services.md, utilizatorul urmează să se înregistreze în secţiunea„Înregistrarea”   şi completează formularele necesare. În calitate de login este utilizat codul numeric personal – IDNP, format din 13 cifre.

Utilizatorul introduce parola şi codul pentru verificare, prezentat  în desen.

2. În continuare sistemul va efectua verificările necesare. În cazul finalizării cu succes a testelor, sistemul va expedia o scrisoare de confirmare a reuşitei operaţiunii la adresa e-mail indicată de utilizator. Utilizatorul prin link activeaza contul personal.
3. Pentru comandarea serviciilor electronice pe portalul www.e-services.md, utilizatorul urmează să se autentifice, utilizînd loginul şi parola contului: IDNP-ul şi parola contului, indicat la înregistrare.
4. Pentru ieşire din sistemul comenzii securizat, utilizatorul alege opţiunea “Ieşire din sistemul comenzii” .

 

Autentificarea pe portalul www.e-services.md, permite utilizatorului modificarea şi restabilirea parolei contului; actualizarea datelor de contact; setarea avizului privind modificarea statutului comenzilor, executate anterior; setarea opţiunii de recepţionare a noutăţilor şi mesajelor publicitare, plasate pe portalul www.e-services.md.