Agenţia Servicii Publice

Servicii utilizate frecvent

Portalul Guvernamental al Cetățeanului - MCabinet


Portalul Guvernamental al Cetățeanului mcabinet.gov.md este destinat să ofere cetățenilor un mecanism eficient și modern de obținere a informațiilor oficiale de interes public

Comandă serviciul

Comandă certificatul de înmatriculare pentru vehicul (comodat)


Comanda online a Certificatului de înmatriculare a vehiculului pentru folosinţă gratuită se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului.

Comandă serviciul

Obţine informaţie despre vehicul online


Serviciul permite acordarea informaţiei despre vehicul prin intermediul reţelei Internet în regim online, în baza datelor conţinute în RST

Comandă serviciul

Comandă Oficiul mobil de documentare (OMD)


Comanda on-line a Oficiului mobil de documentare se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului

Comandă serviciul

Comandă adeverinţa privind permisul de conducere deținut și alte date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule


Comanda online a adeverinţei privind permisul (ele) de conducere, precum și a altor date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului serviciului

Comandă serviciul

Comandă preschimbarea permisului de conducere


Comanda online a preschimbării permisului de conducere se efectuează în baza cererii electronice a titularului permisului de conducere

Comandă serviciul

Solicită programarea online


Serviciul ”Programare online” permite înscrierea on-line la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale I.P. Agenţia Serivicii Publice

Comandă serviciul

Rezervează numărul de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate


Serviciul permite rezervarea online a numărului de înmatriculare ce conține simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă).

Comandă serviciul

Verifică IDNP


Serviciul permite verificarea online a IDNP-ului persoanei, dacă există și dacă persoana este în viața

Comandă serviciul