Agenţia Servicii Publice

Comandă certificatul de înmatriculare pentru vehicul (comodat)

INFORMAŢII GENERALE:

Comanda online a Certificatului de înmatriculare a vehiculului pentru folosinţă gratuită (VP COMODAT) se efectuează în baza cererii electronice a proprietarului vehiculului. De acest serviciu pot beneficia doar cetăţenii RM, proprietari ai vehiculului.

Certificatul se eliberează personal beneficiarului (uzufructuarului) în prezenţa proprietarului vehiculului.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie:

 • datele personale ale proprietarului (IDNP, Nume, Prenume);
 • datele personale ale beneficiarului (IDNP, Nume, Prenume);
 • datele buletinului de identitate al proprietarului;
 • datele buletinului de identitate al beneficiarului;
 • datele certificatului de înmatriculare a vehiculului;
 • numărul de înmatriculare a vehiculului.

Cererea pentru perfectarea (VP COMODAT) nu se acceptă în cazul în care:

TERMENE ŞI TARIFE:
Denumirea tarife*
Confecţionarea şi eliberarea VP COMODAT (suport de plastic), în 20 de zile lucrătoare 330 lei
Confecţionarea şi eliberarea VPP COMODAT (suport de hârtie), la momentul adresării 80 lei
La eliberarea certificatului, proprietarul vehiculului prezintă:
 • buletinul de identitate (original şi copie);
 • bonul de plată;
 • certificatul de înmatriculare a vehiculului (VP);
 • dovada achitării taxelor pentru folosirea drumurilor sau supunerii controlului tehnic de stat;
 • dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă.
 • contractul de comodat, forma simplă, semnat de ambele părți;
 • cererea proprietarului de vehicul privind eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehiculul transmis în folosință în baza unui contract, conform legislației civile.
Beneficiarul vehiculului prezintă:
 • buletinul de identitate (original şi copie).
CONSECUTIVITATEA PAŞILOR PENTRU PLASAREA COMENZII:
Pasul 1: Verificaţi dacă documentele Dumneavoastră corespund cerinţelor indicate mai sus.
Pasul 2: Introduceţi în formularul electronic datele solicitate.
Pasul 3: Verificaţi datele introduse în formularul de cerere.
Pasul 4: Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului online.
Pasul 5: Achitaţi suma indicată în memoriu prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).
Pasul 6: Primiţi documentul la adresa indicată în cerere.
 
Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului