Agenţia Servicii Publice

Hartă site

Pagina principală
Informaţii utile
Despre portal
Termeni şi condiţii
FAQ
Ghidul utilizatorului
Buletin de identitate electronic
          Vizualizează datele personale principale
          Vizualizează datele despre documentele eliberate
          Vizualizează datele despre domiciliu
          Vizualizează datele despre vehicule
          Vizualizează fotografiile
          Vizualizează informaţia privind accesarea datelor cu caracter personal
Evidenţa şi documentarea populaţiei
          Comandă Oficiul mobil de documentare (OMD)
          Comandă  adeverinţa privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (Buletin de identitate)
          Comandă adeverinţa privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (paşaport)
          Comandă adeverinţa privind apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova
          Comandă adeverinţa privind înregistrarea la domiciliu
          Comandă adeverinţa privind autorizarea emigrării
          Verifiсă IDNP
          Verifiсă statutul documentului
          Verifiсă numărul de persoane cu acelaşi nume/prenume
          Solicită programarea electronică
          Obţine date statistice din RSP
          Verifică statutul comenzii
Evidenţa şi documentarea conducătorilor auto
          Comandă  adeverinţa privind confirmarea posesiei permisului de conducere
          Comandă  preschimbarea permisului de conducere DL de model vechi (1995) pe permis de conducere nou
          Solicită programarea electronică
          Verifiсă statutul documentului
          Obţine date statistice din RSCV
          Verifică statutul comenzii
Evidenţa unităţilor de drept
          Verifiсă IDNO
          Obţine date statistice din RSUD
Evidenţa şi documentarea vehiculelor
          Obţine informaţie despre vehicul
                    Obţine informaţie despre vehicul online
                    Obţine informaţie despre vehicul prin SMS
          Comandă  adeverinţa privind posesia vehiculului
          Comandă certificatul de înmatriculare a vehiculului pentru folosinţă gratuită (COMODAT)
          Verifiсă unitatea de transport
          Verifiсă statutul documentului
          Obţine date statistice din RST
          Verifică statutul comenzii
Numărul de înmatriculare
          Rezervează numărul de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate
          Prelungeşte perioada de rezervare a numărului de înmatriculare pentru vehicul
          Verifiсă disponibilitatea numărului de înmatriculare
          Verifică statutul comenzii
Calculatorul costului
          Calculează costul numărului de înmatriculare
          Calculează costul blanchetei
          Calculează costul cartelei din plastic
          Calculează costul ștampilei
Descarcă formulare
Serviciul guvernamental de plăţi electronice
Serviciul guvernamental de semnare
Hartă site