Agenţia Servicii Publice

Descarcă formulare

Înregistrarea transportului şi a conducătorilor auto

Titlu Fișier
Formular pentru diverse adresări
Formular privind permisiunea de a înmatricula MT în baza copiilor documentelor tehnice importate din străinătate
Cerere admitere examen/preschimbare sau restabilire permis de conducere
Cerere pentru preschimbarea/restabilirea permisului de conducere pentru cetăţenii aflaţi în afara hotarelor Republicii Moldova
Cerere pentru eliberarea adeverinței privind informația din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule
Cerere de prestare a serviciului de depozitare a plăcilor de înmatriculare
Cerere de prestare a serviciului "Comandarea plăcilor cu numerele de înmatriculare solicitate"
Formular pentru înmatricularea unităţii de transport pentru persoane fizice
Formular pentru înmatricularea unităţii de transport pentru persoane juridice

Eliberarea adeverințelor privind informația din Registrul de stat al populației şi/sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor

Titlu Fișier
Formularul cererii pentru eliberarea adeverinței privind:
 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora (buletin de identitate, paşaport al cetăţeanului RM, paşaportul ex-sovietic (modelul an.1974) permis de şedere, etc.)
 • eliberarea actelor de identitate cu date personale anterioare
 • apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova
 • neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova
 • renunţarea sau retragerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară sau lipsa acesteia cu data înregistrării/fără data înregistrării
 • persoane înregistrate la domiciliu/reşedinţa temporară la o adresă concretă cu data înregistrării/fără data înregistrării
 • autorizarea emigrării
 • repatrierea cetăţeanului Republicii Moldova
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova cu data dobândirii/fără data dobândirii
 • componenţa familiei
 • atribuirea numărului de identificare de stat (IDNP)
 • luarea în evidenţă a străinilor conform proiectului RT

Modele de cereri pentru înregistrarea de stat

Titlu Fișiere Instrucțiuni
PDF DOC
Cerere de verificare si rezervare a denumirii persoanei juridice -
Cerere privind înregistrarea de stat a gospodăriei ţărăneşti (de fermier)
Cerere de înregistrare a modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
Cerere de radiere a gospodăriei ţărăneşti (de fermier)din Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
Cerere privind inregistrarea de stat a persoanei juridice
Cerere privind inregistrarea de stat a intreprinzatorului individual
Cerere de inregistrare a modificarilor si completarilor in datele inscrise in Registrul de stat al persoanelor juridice si in actul de constituire
Cerere de inregistrare a modificarii datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice privind administratorul
Cerere de inregistrare a modificarilor si completarilor in datele inscrise in Registrul de stat si in actul de constituire privind modificarea componentei asociatilor
Cerere de inregistrare a modificarii datelor din Registrul de stat privind beneficiarul efectiv
Cerere de inregistrare a modificarilor in Registrul de stat al persoanelor juridice si in actul de constituire privind reducerea capitalului social
Cerere de inregistrare a modificarii datelor din Registrul de stat privind componenta nominala a organelor de conducere si/sau supraveghere a persoanei juridice
Cerere de inregistrare a modificarilor în Registrul de stat privind excluderea persoanei juridice din categoria persoanelor juridice pasive
Cerere de inregistrare in Registrul de stat a suspendarii activitatii persoanei juridice
Cerere de inregistrare in Registrul de stat a reluarii activitatii persoanei juridice
Cerere de inregistrare a inceperii procedurii de reorganizare a persoanei juridice
Cerere de inregistrare a reorganizarii persoanei juridice
Cerere de inregistrare a inceperii procedurii de dizolvare a persoanei juridice
Cerere cu privire la radierea persoanei juridice
Cerere de inregistrare a modificarilor si completarilor in datele inscrise in Registrul de stat al intreprinzatorilor individuali
Cerere de radiere din Registrul de stat al intreprinzatorilor individual
Cerere de corectare a erorilor
Cerere de inregistrare a Cabinetului Individual al Medicului de Familie
Cerere de inregistrare a Centrului Medicilor de Familie
Cerere de inregistrare a reorganizarii Centrului Medicilor de Familie
Cerere de inregistrare a modificarilor in datele inscrise in Registrul de stat al persoanelor juridice privind incetarea calitatii de administrator 14
Cerere de inregistrare a sucursalei
Cerere de inregistrare a modificarilor in datele inscrise in Registrul de stat al persoanelor juridice privind reprezentantul administratorului - persoana juridica
Formular privind evidența organelor centrale de specialitate ale administrației publice și autorităților administrației publice locale -

Modele de acte de constituire ale persoanei juridice și gospodăriei țărănești (de fermier)

Titlu Fișiere
PDF DOC
Actul de constituire al Societății în Comandită
Actul de constituire al Societății în Nume Colectiv
Statutul Cooperativei de Producție
Statutul Cooperativei de Întreprinzător
Statutul Asociației de Economii și Împrumut a Cetățenilor
Statutul Asociației de Proprietari din Condominiu
Statutul Asociației Proprietarilor de Garaje
Statutul Cooperativei de Construcție a Garajelor
Statutul Întovărășirii Pomilegumicole
Regulamentul sucursalei persoanei juridice autohtone
Regulamentul sucursalei persoanei juridice străine
Statutul Întreprinderii de Stat
Statutul Întreprinderii municipale
Statutul SA Entitate de Interes Public
Statutul SA simplu cu consiliu in redactie noua
Statutul SA simplu cu consiliu nou inregistrata
Statutul SA simplu fara consiliu nou inregistrata
Statutul SA simplu fara consiliu redactie noua
Statutul SRL agricol
Statutul SRL cu 2 sau mai multi administratori
Statutul SRL cu 2 sau mai multi asociati
Statutul SRL cu asociat unic
Statutul SRL cu consiliu
Statutul SRL intreprindere sociala de insertie
Statutul SRL intreprindere sociala
Statutul Cooperativei de productie intreprindere sociala de insertie
Statutul Cooperativei de productie intreprindere sociala
Contractul de constituire SA
Declaratie de constituire SA
Actul adiţional cu privire la modificările şi completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi operate în Statut
Declarația de constituire a gospodăriei țărănești (de fermier)

Modele de hotărâri de constituire a persoanei juridice şi hotărâri ale organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat

Titlu Fișiere
PDF DOC
Proces-verbal al Adunării generale a membrelor Cooperativei de Producţie
Proces-verbal al Adunării generale a membrelor Asociației Proprietarilor de Garaje
Proces-verbal al Adunării generale a asociaților persoanei juridice
Proces-verbal al Adunării de constituire a persoanei juridice
Proces-verbal al Adunării de constituire a Asociației de Proprietari din Condominiu
Decizia a fondatorului unic al persoanei juridice
Decizia asociatului Societății cu Răspundere Limitată

Alte modele de documente aferente înregistrării de stat a unității de drept

Titlu Fișiere
PDF DOC
Proiectul dezmembrării (prin separare) a Societății cu Răspundere Limitată
Proiectul dezmembrării (prin divizare) a Societății cu Răspundere Limitată
Contract de fuziune prin contopire
Contract de fuziune prin absorbție
Informaţia despre beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali
Hotărîrea administratorului de reorganizare în Asociația de Proprietari din Condominiu

Modele de cereri pentru Autorizare și certificare

Titlu Fișiere
PDF DOC
Cerere privind eliberarea autorizației de export a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Cerere privind eliberarea autorizației de import a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Cerere privind eliberarea autorizației de reexport a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Cerere privind eliberarea autorizaţiei de import CEFTA
Cerere privind eliberarea Certificatului internaţional de import
Cerere privind eliberarea Certificatului utilizatorului final
Cerere privind eliberarea Certificatului de verificare al livrării
Cerere privind eliberarea Autorizaţiei de tranzit a mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Cerere privind eliberarea autorizaţiei de import în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr
Cerere de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei

Terminologie şi lingvistică

Titlu Fișiere
PDF DOC
Cerere privind coordonarea/aprobarea textului publicitar
Cerere privind coordonarea/aprobarea sloganului
Cerere privind coordonarea/aprobarea denumiri de mărfuri/produse/etichete
Cerere privind redactarea actelor/textelor
Cerere privind identificarea numelui/prenumelui /denumirii de localitate

Modele de documente pentru înregistrarea de stat a organizațiilor necomerciale

Titlu Fișiere
PDF DOC Instrucțiuni
Cerere privind inregistrarea de stat a modificarilor si completarilor in Registrul de stat si in actele de constituire ale cultului religios si parţilor lui componente
Cerere privind inregistrarea de stat a modificarilor si completarilor in datele inscrise in Registrul de stat si in actele de constituire ale organizatiei necomerciale
Cerere privind inregistrarea de stat a organizatiei necomerciale
Titlu Fișiere
PDF DOC
Model de act adiţional privind modificarea în actul de constituire
Model de statut pentru Organizaţia Sindicală Primară
Model de statut pentru Comitet Sectorial pentru formare profesională
Informaţia despre beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali
Model de statut pentru Institutia Religioasa
Model de proces-verbal de constituire pentru Institutia Religioasa
Model de statut pentru Comunitate Religioasă
Lista Fondatorilor Comunităţii Religioase
Model de proces-verbal de constituire pentru Comunitate Religioasa
Model de statut pentru Institutii Publice
Model de statut pentru Asociația utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Model de listă de fondatori pentru Asociația utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Model de proces-verbal de constituire pentru Asociația utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Model de Acord de constituire pentru Asociația utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Model de statut pentru organizație de mediere
Model de lista fondatorilor pentru organizaţie de mediere
Model de proces-verbal de constituire pentru organizaţie de mediere
Model de statut pentru institutie privata
Fondatorul Instituţiei Private
Model de Decizie de constituire pentru instituţie privată
Model de statut pentru fundaţii
Model decizie de constituire pentru fundaţii
Model de statut pentru asociaţii obşteşti
Model de lista fondatorilor pentru asociaţii obşteşti
Model de proces-verbal pentru asociaţii obşteşti

Дополнительно: Для просмотра документов в формате .PDF(), необходим Adobe Acrobat Reader версии 5.0 и выше или PDF-XChange Viewer