Agenţia Servicii Publice

Obţine informaţie despre vehicul online

Informaţii generale:

„Informaţii despre vehicul” este un serviciu de acordare a informaţiei despre vehicul prin intermediul reţelei Internet în regim online, în baza datelor conţinute în Registrul de Stat al Transporturilor ce confirmă faptul prezenţei datelor solicitate în Registru.

  1.  Pentru obţinerea unui set limitat de date, oferit gratuit, solicitantul indică numărul certificatului de înmatriculare a vehiculului (VP) sau seria şi numărul certificatului provizoriu de înmatriculare a vehiculului (VPT sau VPP)  şi primeşte un set limitat de date despre mijlocul de transport: numărul de înregistrare, marca, modelul, culoarea, tipul vehiculului (MT) şi tipul caroseriei, precum şi condiţiile de primire a datelor complete despre vehicul.
  2.  Pentru obţinerea informaţiei detaliate, oferite contra plată*, solicitantul indică numărul certificatului de înmatriculare a vehiculului (VP) sau seria  - şi numărul certificatului provizoriu de înmatriculare a vehiculului (VPT sau VPP) şi primeşte informaţia detaliată, care include peste 20 de caracteristici ale vehiculului. Datele complete cuprind: certificatul de înmatriculare VPT sau VPP, certificatul de înmatriculare VP, numărul de înregistrare, marca, modelul, culoarea, tipul vehiculului, tipul caroseriei, anul fabricării, codul vehiculului, numărul caroseriei, numărul şasiului, numărul motorului, combustibilul, capacitatea cilindrică, data înregistrării primare, ţara-importatoare, tipul proprietarului, data din care vehiculul este în posesie, proprietarii precedenţi, restricţiile, statutul vehiculului, uzufructuarii, menţiunile speciale.

* Serviciul este prestat contra plată şi implică crearea unui cont pe portalul www.e-services.md (vezi Ghidul utilizatorului pentru crearea contului).

Despre introducerea greşită a elementelor documentului, precum şi despre posibilele erori de sistem, solicitantul va fi informat imediat.

Tariful serviciului constituie 30 lei.

Pentru informaţii suplimentare, apelaţi la numărul de telefon al Call centrul-ui (+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale) sau la numărul scurt 14-909.

Pentru a beneficia de serviciu, solicitantul:

  • se loghează (primeşte acces la cabinetul utilizatorului prin introducerea IDNP-lui şi a parolei sau creează un cont);
  • introduce numărul certificatului de înmatriculare pentru vehicul sau seria şi numărul certificatului provizoriu de înmatriculare pentru vehicul;
Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 1: Selectaţi de pe pagina principală a portalului serviciilor electronice opţiunea „servicii online” şi accesaţi serviciul “Informaţii despre vehicul”.
Pasul 2: Acceptaţi condiţiile de prestare a serviciului, prin bifarea formularelor electronice.
Pasul 3: Selectaţi în formularul electronic tipul documentului.
Pasul 4: Introduceţi în formularul electronic datele despre documentul solicitat.
Pasul 5: Primiţi informaţia solicitată.
 
Pentru informaţii detailate:
Pasul 6: Realizaţi logarea în contul utilizatorului (creat pe e-services.md).
Pasul 7: Confirmaţi datele de contact.
Pasul 8: Printaţi sau copiaţi memoriul privind prestarea serviciului online.
Pasul 9: Achitaţi suma indicată în memoriu prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).
* Banii nu vor fi încasaţi dacă vehiculul nu figurează în Registrul de Stat al Transporturilor sau informaţia despre acesta nu poate fi prezentată.

Pasul 10: Beneficiaţi de informaţia solicitată.

Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului