Agenţia Servicii Publice

Obţine informaţie despre vehicul prin SMS

Informaţii generale:

„Informaţii despre vehicul prin SMS” este serviciul de acordare a informaţiei despre vehicul prin intermediul mesajelor SMS (disponibil pentru abonaţii operatorului de telefonie mobilă S.A. „MOLDCELL”), în baza datelor conţinute în Registrul de Stat al Transporturilor ce confirmă faptul prezenţei datelor solicitate în Registru.

Mesajele în formă de text vor fi transmise şi recepţionate prin intermediul telefonului mobil. De acest serviciu pot beneficia atât persoanele fizice, cât şi cele juridice, serviciul fiind disponibil prin intermediul telefoniei mobile, în conformitate cu standardul GSM.

1. Informaţia oferită  gratuit* (set limitat)

Expediind  la numărul scurt 2887 mesajul cu numărul certificatului de înmatriculare a vehiculului (VP) sau seria şi numărul certificatului provizoriu de înmatriculare a vehiculului (VPT sau VPP), primiţi un set limitat de date despre vehicul: numărul de înregistrare, marca, modelul, culoarea, tipul vehiculului (MT) şi tipul caroseriei, precum şi condiţiile de primire a datelor complete despre vehicul. *costul expedierii mesajului constituie 0.50 lei.

2. Informaţie detaliată

Expediind  la numărul scurt 2886 mesajul cu numărul certificatului de înmatriculare a vehiculului (VP) sau seria şi numărul certificatului provizoriu de înmatriculare a vehiculului (VPT sau VPP), primiţi informaţia detaliată, care include peste 20 de caracteristici ale vehiculului. Datele complete vor cuprinde: certificatul de înmatriculare VPT sau VPP, certificatul de înmatriculare VP, numărul de înregistrare, marca, modelul, culoarea, tipul vehiculului, tipul caroseriei, anul fabricării, codul vehiculului, numărul caroseriei, numărul şasiului, numărul motorului, tipul de combustibil, capacitatea cilindrică, data înregistrării primare, ţara-importatoare, tipul proprietarului, data din care vehiculul este în posesie, proprietarii precedenţi, restricţiile, statutul vehiculului, uzufructuarii, menţiunile speciale.

 

Termene şi tarife:
Termen tarif*
90 de sec. din momentul expedierii mesajului SMS
(set limitat de date)
gratuit
(0.50 lei costul unui SMS)
90 de sec. din momentul expedierii mesajului SMS
(informație detiliată)
60 lei
(0.50 lei costul unui SMS)

Important! Operatorul de telefonie mobilă expediază solicitantului prin intermediul mesajelor SMS informaţia privind vehiculul, după care confirmă încasarea plăţii.

Operatorul de telefonie mobilă efectuează verificarea datelor primite. În cazul, în care mesajul primit nu a fost acceptat, abonatul este informat despre introducerea incorectă a elementelor documentului.

Banii sânt încasaţi de la abonat numai în cazul prezentării informaţiei complete despre vehicul. Dacă datele despre vehicul nu sunt găsite sau informaţia pentru acesta nu poate fi prezentată, plata pentru serviciul respectiv nu este percepută.

În ambele cazuri serviciul este acordat conform contractului pentru confirmarea faptului prezenţei informaţiei solicitate în Registrul de Stat al Transporturilor.

Pentru a beneficia de serviciu, solicitantul introduce în câmpurile rezervate:

  • numărul certificatului de înmatriculare a vehiculului sau seria şi numărul certificatului provizoriu de înmatriculare a vehiculului.
Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Varianta 1 (pentru un set limitat de date)
Pasul 1: Expediaţi mesajul SMS la numărul scurt (2887), cu indicarea numărului VP sau VPT / VPP
Pasul 2: Primiţi informaţia solicitată
 
Varianta 2 (la solicitarea datelor complete despre vehicul)
Pasul 1: Expediaţi mesajul SMS la numărul scurt (2886), cu indicarea numărului VP sau VPT / VPP
Pasul 2: Confirmaţi încasarea plăţii stabilite
Pasul 3: Primiţi informaţia solicitată

Suport informaţional al serviciului la numărul de telefon (+373 22) 25 70 70 (pentru apeluri internaționale) sau 14-909