Agenţia Servicii Publice

Acte de identitate şi evidenţa populaţiei

Comanda on-line a Oficiului mobil se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului

Comanda online a adeverinţei privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică.

Comanda online a adeverinţei privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică.

Comanda online a adeverinţei privind apartenenţa la cetăţenia RM se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică.

Comanda online a adeverinţei privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţă sau lipsa acesteia se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică.

Comanda online a adeverinţei privind autorizarea emigrării se efectuează în baza cererii. Eliberarea adeverinţei se efectuează în baza actului de identitate valabil, se eliberează pe blanchetă seria AE, cu semne de protecţie, şi are putere juridică.

Serviciul permite verificarea online a IDNP-ului persoanei, dacă există și dacă persoana este în viața

Serviciul permite verificarea, în regim online, a statutului documentului (tipul documentului, seria şi numărul, statutul documentului şi datele privind documentul suplimentar, după caz) în baza de date a Registrului de Stat al Populaţiei (RSP).

Serviciul permite căutarea, în regim online, după omonim, în baza de date a Registrului de Stat al Populaţiei (RSP) şi indică numărul de persoane cu Numele şi Prenumele specificat.

Serviciul ”Programarea online” permite înscrierea on-line la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale ÎS ”CRIS ”Registru”

Aici găsiți datele statistice din Registrul de Stat al Populației la persoanele fizice cu loc de trai în RM în profil administrative-teritorial, profil de vîrsta, profil de cetățenie și persoanelor plecate peste hotare la loc de trai permanent

Serviciul gratuit ce permite verificarea în regin on-ine a statutului comenzii care a fost efectuată pe portalul serviciilor electronice e-services