Agenţia Servicii Publice

Rezervează numărul de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate

Informații generale:

Serviciul permite rezervarea numărului de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate. Numărul de înmatriculare se rezervă pentru o perioadă de 30 zile calendaristice.

Până la expirarea termenului de rezervare a numărului solicitat, puteţi comanda serviciul de prelungire a termenului de rezervare, pentru încă cel puţin o lună, sau comanda placa de înmatriculare în oficiile Agenţiei.

IMPORTANT: Numărul de înmatriculare este combinaţia de litere şi cifre de pe placa de înmatriculare, iar costul rezervării numărului nu include costul plăcii de înmatriculare cu simboluri solicitate (vedeţi aici costul plăcii, formând combinaţia dorită).

Rezervarea online a numărului de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă) se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului.

De acest serviciu pot beneficia doar cetăţenii RM, a căror înregistrare de evidenţă se conţine în Registrul de Stat al Populaţiei (deţin număr de identificare de stat al persoanei fizice - IDNP). Lipsa vehiculului în posesia solicitantului nu poate fi motiv de refuz pentru prestarea serviciului respectiv. Ulterior, procedura de comandare a plăcii de înmatriculare (cu număr de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate, rezervat anterior), poate fi realizată în cadrul subdiviziunii (biroului) de examinare şi evidenţă a transportului (S(B)EET).

Atenţie! Puteţi rezerva online un număr de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate (pentru automobil, motocicletă, remorcă) doar pentru vehiculul, pe care-l deţineţi (sau îl veţi deţine) în proprietate. Nu se permite rezervarea online a numărului de înmatriculare ce conţine simboluri solicitate pentru altă persoană.

Pentru plasarea comenzii electronice, solicitantul oferă următoarea informaţie:

  • datele personale (IDNP, Nume, Prenume);
  • numărul de telefon mobil.

TERMENE ŞI TARIFE:

Perioada de rezervare a numărului de înmatriculare
(din ziua achitării serviciului)
Tarife*
30 zile calendaristice 300 lei

Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 1:
Introduceţi în formularul electronic datele solicitate.
Pasul 2: Introduceţi numărul de înmatriculare solicitat.
Pasul 3: Verificaţi informaţia generală despre comanda Dvs.
Pasul 4: Achitaţi suma indicată în memoriu prin sistemul de achitări MPay (mpay.gov.md).

Declar pe propria răspundere că datele completate în cererea-chestionar privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de comandă a serviciului