Agenţia Servicii Publice

Verifiсă statutul documentului

Informaţii generale:

Serviciul permite verificarea, în regim online, a statutului documentului  (tipul documentului, seria şi numărul, statutul documentului şi datele privind documentul suplimentar, după caz) în baza de date a Registrului de Stat al Populaţiei (RSP).

Pot fi verificate următoarele documente:

  • paşaportul cetăţeanului RM;
  • buletinul de identitate al cetăţeanului RM;
  • paşaportul apatridului;
  • buletinul de identitate al apatridului;
  • permisul de şedere al cetăţeanului străin;

Atenție! Puteți efectua până la 5 interpelări pe zi!

Termene şi tarife:
Termen tarif
La solicitare gratuit

Pentru a beneficia de serviciu, solicitantul introduce în câmpurile rezervate:

  • Seria şi numărul documentului;
  • Codul de protecţie.
Consecutivitatea paşilor, pentru plasarea comenzii:
Pasul 1: Introduceţi datele solicitate în câmpul obligatoriu, pentru completare.
Pasul 2: Vizualizaţi informaţia solicitată.