Agenţia Servicii Publice

Evidența și documentarea conducătorilor de vehicule

Comanda online a adeverinţei privind permisul (ele) de conducere, precum și a altor date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule se efectuează în baza cererii electronice a solicitantului serviciului

Comanda online a preschimbării permisului de conducere se efectuează în baza cererii electronice a titularului permisului de conducere

Serviciul ”Programare online” permite înscrierea on-line la serviciile prestate de către subdiviziunile teritoriale ale ÎS ”CRIS ”Registru”

Serviciul permite verificarea, în regim online, a statutului documentului (tipul documentului, seria şi numărul, statutul documentului şi datele privind documentul suplimentar, după caz) în baza de date a Registrul de stat al conducătorilor de vehicule.

Aici găsiți datele statistice din Registrul de Stat al conducătorilor de vehicule în profil de categoriile conducătorilor de vehicule

Serviciul gratuit ce permite verificarea, în regin online, a statutului comenzii, care a fost efectuată pe portalul serviciilor electronice e-services