Agenţia Servicii Publice

Verifică IDNO

Informaţii generale:

Serviciul permite verificarea în regim online a datelor privind persoana juridică, conţinute în baza de date a Registrului de Stat al Unităţilor de drept (RSUD): IDNO, data înregistrării, statutul persoanei juridice, faptul dacă aceasta este lichidată sau nu, denumirea şi localitatea.

Atenție! Puteți efectua până la 5 interpelări pe zi!

Termene şi tarife:
Termen tarif
La solicitare gratuit

Pentru a beneficia de serviciu, solicitantul introduce în câmpurile rezervate:

  • Denumirea şi/sau IDNO al întreprinderii;
  • Codul de protecţie.
Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 1: Introduceţi datele solicitate în câmpul obligatoriu pentru completare.
Pasul 2: Vizualizaţi informaţia solicitată.

Verifică IDNO