Agenţia Servicii Publice

Verifiсă statutul documentului

Informaţii generale:

Serviciul permite verificarea, în regim online, a statutului documentului  (tipul documentului, seria şi numărul, statutul documentului şi datele privind documentul suplimentar, după caz) în baza de date a Registrul de stat al conducătorilor de vehicule.
 
Pot fi verificate următoarele documente:

  • permisul de conducere

Atenție! Puteți efectua până la 5 interpelări pe zi!

Termene şi tarife:
Termen tarif
La solicitare gratuit

Pentru a beneficia de serviciu, solicitantul introduce în câmpurile rezervate:

  • Seria şi numărul documentului;
  • Codul de protecţie.
Consecutivitatea paşilor pentru plasarea comenzii:
Pasul 2: Introduceţi datele solicitate în câmpul obligatoriu pentru completare.
Pasul 3: Vizualizaţi informaţia solicitată.