Agenţia Servicii Publice

Portalul Guvernamental al Cetățeanului - MCabinet

Portalul Guvernamental al Cetățeanului mcabinet.gov.md este destinat să ofere cetățenilor un mecanism eficient și modern de obținere a informațiilor oficiale de interes public și a celor documentate despre sine, disponibile în registrele și sistemele informaționale ale instituțiilor publice, prin intermediul unui singur punct de acces sub forma unui cabinet virtual - https://mcabinet.gov.md.

Accesează